top of page

גלית מילר

כל מי שיודע מה זה אטופיק דרמטטיס ועד כמה העניין הזה יכול להציק לקטנטנים - כדאי לו שיכיר גם את האטופיקון של ליאת. בתוך כל ים הסטרואידים והמשחות האנטיביוטיות, זה המוצר האחד שאני סומכת עליו בעיניים עצומות.

גלית מילר
bottom of page